Skip to main content

Myyntijohtamista palveluna

Tarvitsetko apua myynninjohtamisessa? Ammattilaista ohjaamaan ja innostamaan myyntiäsi? Onko myyntitiimisi hukassa markkinan myllerryksessä? 

Ota minut tueksesi johtamaan myyntitiimisi arkea. Tuon mukanani läpinäkyvyyden, mitattavuuden ja innon. Myyminen on joukkuelaji, jossa jokaisen myyjän panos on arvokas ja tarpeellinen. Saavutan tiimisi kanssa sovitut tavoitteet puolessa vuodessa ja myyntitiimin tuloksellisuus ja innostuneisuus kasvaa. Se taas näkyy euroina ja asiakastyytyväisyytenä.

Myyminen on vaikuttamista ja palvelua eli lisäarvon tuottamista jokaisessa kohtaamisessa. Eurot tulevat tapaamalla asiakkaita – mielellään useita ja joka päivä; keskustelemalla ja ohjaamalla keskustelua kysymyksillä sekä tuomalla lisäarvoa jokaisessa tapaamisessa. Tyytyväiset asiakkaat ovat avain kannattavalle toiminnalle. Eurot eivät tule odottamalla eivätkä toivomalla. Toisinaan jokin kauppa voi tulla ihan sattumalta, onnella, mutta sen varaan ei menestyvää liiketoimintaa voi rakentaa. 

Tuon mukanani läpinäkyvän myyntijohtamisen toimintamallin ja rakenteen, sekä kokemusta ja näkemystä ihmisten johtamisesta. Keskityn kahteen asiaan: myyntityön toimenpiteisiin sekä ihmisten kehittämiseen käytännön myyntityössä.

1. Luon läpinäkyvän ja eteenpäin katsovan toimintatavan.

Sovimme yhdessä asiakasaktiviteettien määrän ja suunnan viikoittain rullaavana tavoitteena. Seuraamme tavoitteiden toteutumista ja puutumme poikkeamiin. Tämä arjen tekemiseen keskittyminen ja asiakasaktiviteettien määrä ja laatu varmistavat asetettujen myyntitavoitteiden toteutumisen. Jokainen on tilivelvollinen sekä itselleen, koko tiimille että yritykselle.

2. Autan myyjiä saavuttamaan ja ylittämään tavoitteensa.

Jokainen menestyvä myyjä tarvitsee tukea, sparrausta ja opastusta saavuttaakseen huipputulokset. Pelkkä aktiviteettien laskeminen ei riitä vaan arjen johtaminen vaatii läsnäoloa ja aikaa – juuri sitä sparraamista ja opastausta miten toimia haastavissa asiakastilanteissa. Tämä on yksi myyntijohtajan avaintehtävistä ja vaikuttaa voimakkaasti myyjien menestykseen.
Törmään usein myyttiin, että iso osa tai koko porukka pitää laittaa vaihtoon – ”ei ne pysty muuttumaan eikä toimimaan tarvittavalla tavalla”. Olen tästä eri mieltä. Asettamalla ja seuraamalla tavoitteita sekä tekemällä arjen johtamista kuoriutuu joukosta yleensä joitakin tähtiä ja suurimmasta osasta kehittyy varsin hyviä perusmyyjiä. Toki mukana on aina myös yksilöitä, jotka eivät ole kotonaan myyjän roolissa.

Kun yhdessä sovittu myynnin rakenne ja toimintatapa on ajettu sisään, alkaa arkinen tekeminen. Hyvän fiiliksen ja innon luominen ja ylläpito ovat tärkeitä tekijöitä, jotka edesauttavat tuloksen syntymistä.

Resepti on yksinkertainen, teetkö itse vai tarvitsetko ulkopuolisen vetäjän?

Kun sinulla ei ole talon sisällä pätevää vetäjää olen vaihtoehto sille, että joudut itse ottamaan myynninvetäjän roolin, joka ei välttämättä ole omaa osaamistasi tai suurin mielenkiinnon kohteesi. Myynnin johtaminen ei ole aina kaikkein mukavinta puuhaa. Se vaatii sekä asiaosaamista että jämäkkyyttä ja kykyä innostaa sekä tukea myyjiä. Sanonkin usein, että myynnin johtaminen on jatkuvaa jankuttamista – positiivisessa mielessä – samalla ennen kaikkea sparraamista ja myyjien osaamisen kehittämistä ja valmentamista.

Lupaan, että myyntijohtamista palvelun avulla saat

  • läpinäkyvyyttä ja tuloksia
  • selkeän parannuksen myynnin arjen tekemiseen ja lisää liikevaihtoa
  • intoa ja tekemisen meininkiä
  • myynnin johtamisjärjestelmän, jossa jokainen myyjä voi kehittää omaa osaamistaan, oppia arjessa ja saavuttaa tavoiteltuja tuloksia

Palvelut

  • Täsmäpalvelut kilpailuedun kehittämiseen
  • Leadway – Voittavan myyntitiimin vaikuttavaa ja oivalluttavaa myyntivalmennusta
  • Erilaisuus tiimin ja yksilön voimavaraksi - Everything DiSC ja The Five Behaviors valmennukset
  • Johtajasparraus
  • Käsipari johtajaksi - Vuokrajohtaja
  • Myyntijohtamista palveluna