Skip to main content

Palvelut

Täsmäpalvelut kilpailuedun kehittämiseen

Haluatko tietää mitä oikeasti tapahtuu asiakaskohtaamisissa? Mikä on tarjoustesi välittämä kuva toiminnastanne? Tiedätkö, mitä asiakkaasi organisaatiostasi ajattelevat? Kuunteletko asiakkaan ääntä toimintasi kehittämisestä? Onko yrityksesi strategiset ja ydinkompetenssit määritelty? Entä tiimien avainkompetenssit? Ohjaavatko määritellyt kompetenssit osaamisen kehittämistä? Tarjoan erilaisiin täsmätarpeisiin palvelukokonaisuuksia, joilla pohjustat yrityksesi kilpailuedun kehittämistä. Löydätkö näistä itsellesi sopivan kokonaisuuden? Keskustellaan yhdessä tarpeistasi kilpailuedun kehittämiseksi – se ei maksa mitään!

Myyntijohtamista palveluna

Tarvitsetko apua myynninjohtamisessa? Ammattilaista ohjaamaan ja innostamaan myyntiäsi? Onko myyntitiimisi hukassa markkinan myllerryksessä? 

Ota minut tueksesi johtamaan myyntitiimisi arkea. Tuon mukanani läpinäkyvyyden, mitattavuuden ja innon. Myyminen on joukkuelaji, jossa jokaisen myyjän panos on arvokas ja tarpeellinen. Saavutan tiimisi kanssa sovitut tavoitteet puolessa vuodessa ja myyntitiimin tuloksellisuus ja innostuneisuus kasvaa. Se taas näkyy euroina ja asiakastyytyväisyytenä.

Käsipari johtajaksi - Vuokrajohtaja

Onko yllättäen avainhenkilö poissa vai onko yrityksesi nyt siinä vaiheessa, että tarvitset lisäkäsiparin johtamaan muutosta rinnallasi.

Tarvitsetko apua, mutta et vielä halua kokopäiväistä johtajaa? Vai tarvitko muutosjohtajaa viemään vaativan projektin maaliin? Tarviiko jokin yrityksesi osa järjestelyä ja organisointia? Jos odottamaton ja uusi tilanne yllättää, tulen määräajaksi johtamaan sovittua kokonaisuutta. Vien tavoitellun muutoksen läpi 6 – 9 kuukaudessa, sovitulla budjetilla.

Johtajasparraus

Kuinka olisit innostavampi ihmisten ja tuloksen johtaja? Osaatko ottaa tiimisi mukaan, sitouttaa ja luoda rakenteen tehokkaalle toimeenpanolle? Olisitko joukkojen johtaja ilman titteliä ja aseman tuomaa valtaa?

Älä enää pohdi yksin. Olen sparrarisi ja palloseinäsi. Haastan sinut virittämään johtajuuttasi ja kirkastamaan arjen tekemistä omien oivallustesi pohjalta. Kehityt johtajana. Voit paremmin ja saat tiimisi sitoutumaan. Toimitte paremmin yhdessä.

Leadway – Voittavan myyntitiimin vaikuttavaa ja oivalluttavaa myyntivalmennusta

Onko myyntisi jäljessä tavoitteistaan? Tuottaako myyjäsi asiakkaalle uusia oivalluksia ja luo lisäarvoa kohtaamisissa? Ymmärtääkö asiantuntijasi oman vaikuttajaroolinsa myyntitilanteessa? Onko myynnin toimintamalli ja rakenne kunnossa? Tietääkö myyjäsi missä ovat hyviä ja missä taas eivät? Mikä on suoriutumisen taso myyjilläsi ja miten sitä voi parantaa?

Mietitään yhdessä kuinka valmennuksella saadaan lisää intoa, energiaa ja tehoa myyntitiimisi arjen tekemiseen ja! Samoin kuin sen johtamiseen

Erilaisuus tiimin ja yksilön voimavaraksi - Everything DiSC ja The Five Behaviors valmennukset

Tunnetko tiimisi vahvuudet? Entä yksilölliset kehitysalueet?  Oletko rakentanut tiimiisi riittävästi erilaisuutta? Hyödynnätkö erilaisuutta tiimin kehittämisessä ja yhteistyössä? Törmäättekö erilaisten toimintatapojen aiheuttamaan turhautumiseen? Luotatteko toisiinne? Onko teillä johtamisessa selkeä visio, sitouttaminen ja toimeenpano?  Onko johtaminen enemmän oikeaa leadershippiä ja vähemmän managementtiä?

Carita Piippo

Toimitusjohtaja, Asuntoherttua Oy

"Tiinalta opin uudenlaista suhtautumista johtamiseeni. Tiina vahvisti uskoani omiin kykyihini johtaa ja saavuttaa myyjieni kanssa haluttuja tuloksia. Opin kyseenalaistamaan ja pohtimaan asioita uusista näkökulmista."

Tommi Uksila

Toimitusjohtaja, Climecon Oy

”Olen hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Tiinan kanssa sekä sen tuloksiin. Myyntiprosessi on toimiva ja tukee myyjien työtä. Ja numerot puhuvat puolestaan!”

Palvelut prosesseina

Jokainen toimeksianto noudattelee alla kuvattua hyväksi havaittua prosessia. Prosessin avulla varmistetaan, että kaikki osapuolet ymmärtävät samalla tavalla mitä pyritään saavuttamaan ja mitkä ovat olennaisia asioita matkan aikana.

Aluksi täytyy muodostaa yhteisesti hyväksytty tilannekuva. Analysoidaan missä ollaan nyt – yhdessä tiimin kanssa. Analyysi on aina tapauskohtainen, työkaluina mahdollisesti seuraavat elementit:

 • Tilanne numeroiden valossa ja vertailut aiempaan
 • Avaintiimin / johtoryhmän haastattelu
 • Mitä asiakkaat kertovat
 • Mitä henkilöstötyytyväisyystutkimukset kertovat
 • Ennakkotehtäviä

Seuraavaksi sovitaan mihin ollaan menossa ja mikä on yhteinen tavoitteemme / visiomme sekä minkä täytyy muuttua? Sovitaan ja selvennetään roolit ja vastuut muutoksen aikaansaamiseksi.

Lopuksi alkaa arjen tekeminen, jossa olennaista on, että toimitaan yhteisen sopimuksen mukaan. Tekemistä seurataan jatkuvasti ja toimintaa hienosäädetään matkalla sekä tietenkin luodaan innostusta ja juhlitaan voittoja.

Tiina Häikiö - prosessikaavio palvelulle

Prosessin vaiheiden sisältö vaihtelee hieman palveluittain, mutta vaiheet ovat samat. Prosessi toimii hyvin. Olen kulkenut nämä vaiheet läpi eri asiakkaiden kanssa monen monta kertaa. Pitää tietää mistä lähdetään liikkeelle? Mihin ollaan menossa? Miten sinne päästään? Ja sovittava roolit ja vastuut. Porukka innostuu ja sitoutuu, kun pääsevät itse miettimään ja suunnittelemaan uutta tapaa toimia. Tiimin sitoutuminen ja yhdessä sovitun mukainen tekeminen varmistavat halutun tuloksen. 

Prosessi pätee myös johtaja valmennuksiin – samat asiat on käytävä läpi, tavoitteet asetettava ja kuljettava niitä kohti.

Onnistumisen edellytykset

Palvelun onnistuminen vaatii sovittujen vaiheiden läpikäynnin. Muutoksen läpivienti vaatii läsnäoloa, kuuntelua ja jatkuvaa viestintää, Ja johdon täyden tuen.

Toimeksiantajalta /Johtajalta vaaditaan:

 • Oma esimerkki ja itsensä likoon laittaminen arjessa
 • Kuuntelua ja läsnäoloa
 • Aito usko ihmisiin, joka myös näytetään arjessa
 • Tarvittaessa proaktiivinen ja oikea asioihin puuttuminen
 • Muistetaan kiittää ja juhlitaan pieniä voittoja
 • Yhteisten tavoitteiden asettamista, seurantaa ja palautetta
 • Positiivinen ja sinnikäs asenne kaikkeen tekemiseen tilanteesta riippumatta.

Potentiaalisia sudenkuoppia

 1. Avainhenkilöt yrittävät tehdä kaiken itse. Ei anneta vastuuta henkilöille eikä mahdollisuutta kasvaa uusien haasteiden edessä.
 2. Päättämättömyys: ei tehdä tarvittavia päätöksiä, ei ainakaan ajoissa eikä jämäkästi. Lisäksi päätöksiä muutetaan jatkuvasti ja usein ilman tarkempaa pohdintaa.
 3. Ei anneta tähtien loistaa eli viedään kunnia henkilöiltä, jotka sen ansaitsevat
 4. Kuppikunnat ja suosikkijärjestelmät tuhoavat yhteishengen. Tarvitaan tasapuolisuutta ja avoimuutta kaikille ajatuksille ja ideoille

Kun projekti on ohi, täytyy varmistaa arjen toiminta. Onko muutoksesta tullut toimivia arjen rutiineja. Varmistetaan, että vastuut ovat selkeät ja pelisääntöjä noudatetaan myös projektin päätyttyä. Tekemisen meininki, onnistumiset ja poikkeamista oppiminen varmistavat, että muutoksesta tulee pysyvä tapa toimia.

Mitä muut ovat sanoneet Tiinan kanssa työskentelemisestä?