Palvelut

Myyntijohtamista palveluna

Tarvitsetko apua myynninjohtamisessa? Ammattilaista ohjaamaan ja innostamaan myyntiäsi? Onko myyntitiimisi hukassa markkinan myllerryksessä?

Ota minut tueksesi johtamaan myyntitiimisi arkea. Tuon mukanani läpinäkyvyyden, mitattavuuden ja innon. Saavutan sovitut tavoitteet puolessa vuodessa ja myyntitiimin tuloksellisuus ja innostuneisuus kasvaa. Se taas näkyy euroina ja asiakastyytyväisyytenä.

Tutustu palveluun

Käsipari johtajaksi

Onko yllättäen avainhenkilö poissa vai onko yrityksesi nyt siinä vaiheessa, että tarvitset lisäkäsiparin johtamaan muutosta rinnallasi.

Tarvitsetko apua, mutta et vielä halua kokopäiväistä johtajaa? Vai tarvitko muutosjohtajaa viemään vaativan projektin maaliin? Jos odottamaton ja uusi tilanne yllättää, tulen määräajaksi johtamaan sovittua kokonaisuutta. Vien tavoitellun muutoksen läpi 6 – 9 kuukaudessa, sovitulla budjetilla.

Tutustu palveluun

Johtajasparraus

Kuinka olisit innostavampi ihmisten ja tuloksen johtaja? Osaatko ottaa tiimisi mukaan, sitouttaa ja luoda rakenteen tehokkaalle toimeenpanolle. Olisitko joukkojen johtaja ilman titteliä ja aseman tuomaa valtaa.

Älä enää pohdi yksin. Olen sparrarisi ja palloseinäsi. Haastan sinut virittämään johtajuuttasi ja kirkastamaan arjen tekemistä omien oivallustesi pohjalta. Kehityt johtajana. Voit paremmin ja saat tiimisi sitoutumaan. Toimitte paremmin yhdessä.

Tutustu palveluun
 
1171

Ulla Parkkali

Country Manager, Ikano Bank Suomi

Aktiivisempi tekemisemme asiakasrajapinnassa toi selkeitä tuloksia – myynti kasvoi, motivaatio ja kommunikointimme parani.

1094

Tommi Uksila

toimitusjohtaja, Climecon Oy

Olen hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Tiinan kanssa sekä sen tuloksiin. Myyntiprosessi on toimiva ja tukee myyjien työtä. Ja numerot puhuvat puolestaan!

Palvelut prosesseina

Jokainen toimeksianto noudattelee alla kuvattua hyväksi havaittua prosessia. Prosessin avulla varmistetaan, että kaikki osapuolet ymmärtävät samalla tavalla mitä pyritään saavuttamaan ja mitkä ovat olennaisia asioita matkan aikana.

Aluksi täytyy muodostaa yhteisesti hyväksytty tilannekuva. Analysoidaan missä ollaan nyt – yhdessä tiimin kanssa. Analyysi on aina tapauskohtainen, työkaluina mahdollisesti seuraavat elementit:

 • Tilanne numeroiden valossa
 • Tiimin / yksilöiden profilointi
 • Avaintiimin / johtoryhmän haastattelu
 • Mitä asiakkaat kertovat
 • Mitä henkilöstötyytyväisyystutkimukset kertovat
 • Ennakkotehtäviä

Seuraavaksi sovitaan mihin ollaan menossa ja mikä on yhteinen tavoitteemme / visiomme sekä minkä täytyy muuttua? Sovitaan ja selvennetään roolit ja vastuut muutoksen aikaansaamiseksi.

Lopuksi alkaa arjen tekeminen, jossa olennaista on, että toimitaan yhteisen sopimuksen mukaan.  Tekemistä seurataan jatkuvasti ja toimintaa hienosäädetään matkalla sekä tietenkin luodaan innostusta ja juhlitaan voittoja.

prosessi_3

Prosessin vaiheiden sisältö vaihtelee hieman palveluittain, mutta vaiheet ovat samat. Prosessi toimii hyvin. Olen kulkenut nämä vaiheet läpi eri asiakkaiden kanssa monen monta kertaa. Pitää tietää mistä lähdetään liikkeelle? Mihin ollaan menossa? Ja miten sinne päästään? Porukka innostuu ja sitoutuu, kun pääsevät itse miettimään  ja suunnittelemaan uutta tapaa toimia. Tiimin sitoutuminen ja yhdessä sovitun mukainen tekeminen varmistavat halutun tuloksen.

Prosessi pätee myös johtaja valmennuksiin – samat asiat on käytävä läpi, tavoitteet asetettava ja kuljettava niitä kohti.

Onnistumisen edellytykset

Palvelun onnistuminen vaatii edellä kuvattujen vaiheiden läpikäynnin. Muutoksen läpivienti vaatii myös jatkuvaa viestintää ja johdon täyden tuen.

Toimeksiantajalta /Johtajalta vaaditaan:

 • Oma esimerkki ja itsensä likoon laittaminen muutoksen näkökulmasta
 • Aito usko ihmisiin, joka myös näytetään arjessa
 • Tarvittaessa proaktiivinen ja oikea asioihin puuttuminen
 • Muistetaan kiittää ja juhlitaan pieniä voittoja
 • Yhteisten tavoitteiden asettamista, läsnäoloa ja palautetta
 • Positiivinen ja sinnikäs asenne kaikkeen tekemiseen tilanteesta riippumatta.

Potentiaalisia sudenkuoppia

 1. Avainhenkilöt yrittävät tehdä kaiken itse. Ei anneta vastuuta henkilöille eikä mahdollisuutta kasvaa uusien haasteiden edessä.
 2. Päättämättömyys: ei tehdä tarvittavia päätöksiä, ei ainakaan ajoissa eikä jämäkästi. Lisäksi päätöksiä muutetaan jatkuvasti ja usein ilman tarkempaa pohdintaa.
 3. Ei anneta tähtien loistaa eli viedään kunnia henkilöiltä, jotka sen ansaitsevat
 4. Kuppikunnat ja suosikkijärjestelmät tuhoavat yhteishengen. Tarvitaan tasapuolisuutta ja avoimuutta kaikille ajatuksille ja ideoille

Kun projekti on ohi, täytyy varmistaa arjen toiminta. Onko muutoksesta tullut toimivia arjen rutiineja. Varmistetaan, että vastuut ovat selkeät ja pelisääntöjä noudatetaan myös projektin päätyttyä. Tekemisen meininki, onnistumiset ja poikkeamista oppiminen varmistavat, että muutoksesta tulee pysyvä tapa toimia.

Katso mitä muut ovat sanoneet Tiinan kanssa työskentelemisestä