Skip to main content

Leadway – Voittavan myyntitiimin vaikuttavaa ja oivalluttavaa myyntivalmennusta

Onko myyntisi jäljessä tavoitteistaan? Tuottaako myyjäsi asiakkaalle uusia oivalluksia ja luo lisäarvoa kohtaamisissa? Ymmärtääkö asiantuntijasi oman vaikuttajaroolinsa myyntitilanteessa? Onko myynnin toimintamalli ja rakenne kunnossa? Tietääkö myyjäsi missä ovat hyviä ja missä taas eivät? Mikä on suoriutumisen taso myyjilläsi ja miten sitä voi parantaa?

Mietitään yhdessä kuinka valmennuksella saadaan lisää intoa, energiaa ja tehoa myyntitiimisi arjen tekemiseen ja! Samoin kuin sen johtamiseen

Leadway - Voittavan myyntitiimin vaikuttavaa ja oivalluttavaa valmennusta myynnin ja kasvun saavuttamiseksi voi sisältää esimerkiksi seuraavia valmennusmoduleja:

 • Focus arjen tekemiseen – mittarit, seuranta ja palaute
 • Myyntiputken tila ja tunnusluvut
 • Määrä – suunta – laatu: Mikä on tärkeää ja miksi?
 • Leadistä voittoon - Oman myyntiputken hallinta ja sen johtaminen
 • Oivalluttava ja lisäarvoa tuottava asiakaskohtaaminen
 • Asiakaskohtaamisten auditointi – palaute ja hienosäätö todellisista kohtaamisista
 • Suunniteltu sisäpeli ja ulkopeli osana myyntitiimintoimintaa
 • Myyntiprosessi, ostoprosessi ja päätöksentekoprosessi osana vaikuttavaa myyntityötä
 • Kysy ja kuuntele – läsnäolon ja tunnelman merkitys
 • Kysymykset osana vaikuttamista – mikä on teidän oma kysymyspatteristonne?
 • Voittava tarjous ja johdon tiivistelmä
 • Myyntikoukku puhelintyöskentelyyn
 • Myyjästä asiakkuusjohtajaksi
 • Asiantuntija vaikuttajana
 • Asiakaspalvelijasta tavoitteelliseksi myyjäksi
 • Onko asenne ja motivaatio kunnossa?
 • Myyntitiimin johtaminen - tekemisen ja ihmisten johtamista
 • Voitto- ja tappioanalyysit – kuinka niitä tehdään?

Ennen valmennuksen aloittamista analysoin tilanteen ja rakennan kokonaisuuden, joka palvelee tarvettasi. Haastattelen sekä tiimiäsi, että olemassa olevia asiakkaita ennen valmennuksen aloittamista. Jokaiseen valmennukseen otetaan mukaan todellisia asiakkuuksia ja myyntihankkeita, jolloin sisältö tukee arjen tekemistä. Mitä konkreettisempi sisältö on osallistujille ja mitä konkreettisempia apuvälineitä se tarjoaa, sitä varmemmin uudet toimintatavat jalkautuvat arkeen.  Ennen jokaista valmennusta osallistujat tekevät esitehtäviä ja valmennusten välillä tehdään kotitehtäviä, joista keskustellaan yhdessä. Valmennusten välillä tehtävät kotitehtävät vievät teoriaa ja työkaluja arkeen.

Valmennuskokonaisuus voi olla päivän tai parin pituinen tai sisältää useita eri kokonaisuuksia, jolloin valmennusten läpimenoaika voi olla muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen.  Pidempiin valmennuksiin liittyy aina yksittäisten myyntihankkeiden sparrausta ja aitojen asiakasilanteiden läpikäyntiä henkilökohtaisesti myyjän / myyntitiimin kanssa. Näin varmistetaan jatkuvuus valmennusten tuottamien työkalujen ja arjen tekemisen välillä. Myös myyntitiimin johtamiseen kiinnitetään huomiota ja käydään läpi hyviä käytäntöjä myynnin vetäjien kanssa. Oman toiminnan johtaminen sekä koko myyntitiimin johtaminen on osa kokonaisuutta.

Myynnin johtaminen, valmentaminen ja yksittäisten myyjien sparraaminen ovat avainosaamistani. Olen rakentanut erilaisia valmennuskokonaisuuksia eri toimialoilla toimiville yrityksille. Näistä kokonaisuuksista voi löytyä ratkaisu myös sinun yrityksesi tarpeisiin. 

Konkretisoidaan sinun tarpeesi! Rakennetaan sen pohjalta sinulle kokonaisuus ja liitetään se osaksi myyntisi voittavaa pelikirjaa!

 

Palvelut

 • Täsmäpalvelut kilpailuedun kehittämiseen
 • Leadway – Voittavan myyntitiimin vaikuttavaa ja oivalluttavaa myyntivalmennusta
 • Erilaisuus tiimin ja yksilön voimavaraksi - Everything DiSC ja The Five Behaviors valmennukset
 • Johtajasparraus
 • Käsipari johtajaksi - Vuokrajohtaja
 • Myyntijohtamista palveluna