Skip to main content

Erilaisuus tiimin ja yksilön voimavaraksi - Everything DiSC ja The Five Behaviors valmennukset

Tunnetko tiimisi vahvuudet? Entä yksilölliset kehitysalueet?  Oletko rakentanut tiimiisi riittävästi erilaisuutta? Hyödynnätkö erilaisuutta tiimin kehittämisessä ja yhteistyössä? Törmäättekö erilaisten toimintatapojen aiheuttamaan turhautumiseen? Luotatteko toisiinne? Onko teillä johtamisessa selkeä visio, sitouttaminen ja toimeenpano?  Onko johtaminen enemmän oikeaa leadershippiä ja vähemmän managementtiä?

Tiedämme, että usein juuri erilaisuus vuorovaikutuksessa tuo haasteita yhteistyössä. Meillä kaikilla on oma tapamme ajatella, toimia ja tuntea. Ymmärrämme, että erilaisuus on tiimin voimavara, mutta osaammeko hyödyntää sitä. Siedämmekö toinen toistemme erilaisuutta ja ennen kaikkea osaammeko arvostaa sitä?

Markkinoilla on erilaisia työkaluja henkilöiden toimintatapojen ja vuorovaikutustyylien arviointiin. Itse olen valinnut näistä työkaluksi Everything DiSC tuoteperheen. Olen Modular Learning Process Oy:n ( MLP) sertifioima valmentaja. Olen sertifioitunut seuraaviin tuotteisiin, joita käytän erilaisissa asiakasprojekteissani:

  • Everything DiSC Työyhteisöprofiili
  • Everything DiSC Johtajuusprofiili
  • Everything DiSC Konfliktiprofiili
  • The Five behaviours - tiimiprofiili

Kaikki Everything DiSC profiloinnit sanoittavat erilaisuutta. Erilaisuuden sanoittaminen auttaa meitä ymmärtämään, miksi joskus on tunne, että emme ymmärrä toisiamme tai toisen tekeminen ärsyttää. Usein taustalla on se, että emme osaa nähdä asioita toisesta ihmisestä käsin, vaan näemme asiat täysin omien silmälasiemme läpi.

Everything DiSC profilointeja analysoitaessa lähtökohtana on, että jokainen ymmärtää oman toimintatapansa ja sen laajuuden. Emme voi muuttaa toista ihmistä, vaan voimme ainoastaan mukauttaa omaa toimintaamme. Näkökulma voi olla omassa toiminnassa joko tiimin jäsenenä, johtajana tai analysoitaessa käyttäytymistä konfliktitilanteissa.

The Five Behaviors profiilin lähtökohtana on luottamus toinen toisiimme. Luottamus on tiimityön perusta ja sen pohjalta rakentuu se, kuinka toimimme osana tiimiä, kuinka toimimme ristiriitatilanteissa, kuinka sitoudumme ja olemme toisillemme tilivelvollisia ja kuinka saavutamme tavoitteet ilman osaoptimointia. Profiloinnin avulla tarkastelemme sitä, millä tasolla olemme tiiminä Patrik Lencionen luoman 5 tasoisen mallin avulla.

Valmennusten tavoitteena on löytää jokaisen omat vahvuudet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja samalla tunnistaa osa-alueet, jotka eivät ole omalle toiminnalle luontaisia. Emme lokeroi ketään vaan haemme kokonaisnäkemystä vuorovaikutuksesta osana työyhteisöä tai toiminta organisaation johtajamisen näkökulmasta. Kukaan ei ole vain yhdenlainen, vaan meissä on kaikissa luontaisesti erilaisia toimintatapoja – osa on synnynnäisiä, osa opittuja, osaa muovaa tilanne ja toimintaympäristö, osa pohjautuu henkilön aiempaan kokemukseen.  

Valmennus voidaan rakentaa joko koko tiimille tai olla osa yksittäisen henkilön kehittämistä. Rakennan tiimivalmennuksen niin, että tiimi ja jokainen henkilö saa kokonaiskuvan tiimin tilanteesta sekä omasta profiilistaan. Työstämme yhdessä kokonaisuutta. Mitä osa-alueita tulee vahvistaa ja mitä kehittää olipa sitten kyseessä tiimin yhteistyö, johtaminen tai toiminta konfliktitilanteissa. Jokaisessa valmennuksessa käydään ensin yhdessä läpi tiimin kokonaisuus.  Sen jälkeen erikseen jokaisen oma profiili, toiminnan vahvuudet ja mahdolliset kehittämisalueet. Kokonaisuuden avulla tiimi pystyy näkemään koko tiimin vahvuudet ja erilaisuuden tuomat hyödyt sekä viemään ne arkeen.. 


everything disc logo         mlp logo 

 

 

Palvelut

  • Täsmäpalvelut kilpailuedun kehittämiseen
  • Leadway – Voittavan myyntitiimin vaikuttavaa ja oivalluttavaa myyntivalmennusta
  • Erilaisuus tiimin ja yksilön voimavaraksi - Everything DiSC ja The Five Behaviors valmennukset
  • Johtajasparraus
  • Käsipari johtajaksi - Vuokrajohtaja
  • Myyntijohtamista palveluna