Skip to main content

3 asiaa, joita hyvä johtaminen vaatii?

Viimeisen vuoden aikana olen lukenut ja kuullut erilaisissa yhteyksissä huonosta johtamisesta. Sitä varmasti on, mutta näen ympärilläni paljon hyvää johtamista. Toki meillä kaikilla eri rooleissa - niin johtajina kuin alaisina - on aika ajoin syytä pysähtyä ja katsoa peiliin.

Olen pohtinut tätä asiaa paljon. Samalla olen miettinyt omaa tapaani johtaa, omia esimiehiäni ja esikuviani johtajina. Suurimman osan työelämästäni olen elänyt kansainvälisissä organisaatioissa, joissa johtamisjärjestelmä on globaali ja hyvin tavoiteorientoitunut. Sovin hyvin tuohon ympäristöön, sillä olen tavoitteellinen, muutosorientoitunut ja kunnianhimoinen. Näiden yritysten kulttuurissa oli tekemisen meininki ja muutos oli jatkuva olotila. Olin maineeltani henkilö, joka menee ”läpi vaikka harmaan kiven” ja tulosta syntyy. Näissä organisaatioissa tavoite oli keskiössä. Ja päätöksiä tehtiin. Johtaminen oli operatiivista asioiden ja prosessien johtamista. Näin jälkikäteen ajateltuna ihmisten johtamista oli vähemmän, joskus ei lainkaan. Siitä kyllä puhuttiin, mutta aika vähäistä se oli. Pärjätäkseen oli saavutettava asetetut tavoitteet ja oltava tosi itsenäinen suorittaja.

Lämmöllä muistan kuitenkin erästä johtajaa. jonka kanssa sain työskennellä. Hänessä oli todellista johtajuutta – ainakin minä koin sen niin. Hän luotti, antoi tilaa, tuki ja sparrasi. Antoi palautetta ja rakentavaa kritiikkiä. Toimimme yhdessä asiakasrajapinnassa, eikä hän koskaan vetänyt mattoa altani tai yrittänyt viedä kunniaa, niiltä joille se kuului. Ei tainnut turhaan olla erään organisaation Euroopan pääjohtaja.

Mitä on hyvä johtaminen?

Minulle hyvä johtaminen kiteytyy kolmeen asiaan:

  1. Kykyä näyttää ja luoda selkeä suunta – sitä voi kutsua visioksi, päämääräksi tai vaikka tavoitteeksi, joka on yhteinen koko tiimille
  2. Kykyä sitouttaa ja innostaa tiimi työskentelemään visiota kohti
  3. Kykyä toimeenpanna – eli mahdollistaa, tukea ja sparrata ja antaa palautetta.

Noihin kolmeen kokonaisuuteen sisältyy valtavasti asioita, jotka näkyvät hyvänä johtamisena. Johtamisella tarkoitan toimintaa, joka näkyy innostamisena, tukena, arvostuksena, luottamuksena, palautteena, läsnäolona ja jatkuvana kommunikointina.

Hyvässä johtamisessa on ennen kaikkea kyse siitä, niin paljon puhutusta ihmisten johtamisesta. Ja sen varmistamisesta, että ihmiset kehittyvät ja tekevät asioita, jotka heitä motivoivat. Toki johtamisjärjestelmien, arjentavoitteiden, budjettien, roolien ja vastuiden, prosessien, projektien ja muiden vastaavien asiakokonaisuuksien on oltava kunnossa ja taustalla.

Mitä on johtajan työ?

Viime keväänä käsiini osui kirja nimeltä ” The Work of Leaders”. Kirja on syntynyt usean vuoden tutkimustyön tuloksena, jossa käytiin läpi viimeisten vuosikymmenten merkittävimmät johtajuustutkimukset ja niiden pohjalta kiteytettiin hyvän johtamisen parhaat käytännöt. Suosittelen lukemaan, sillä sen avulla voi miettiä omaa tekemistään ja tapaansa käyttäytyä ja kommunikoida erilaisissa tilanteissa toimiessaan johtajana.

Uskon vahvasti siihen, että läsnä oleva johtaja on samalla sekä kuunteleva, kannustava, että tiukka. Johtaja antaa selkeät tavoitteet sekä tukee niiden saavuttamista. Mutta myös puuttuu, jos asiat eivät kulje sovittujen pelisääntöjen mukaan. Se vaatii rohkeutta.

Usein arjen toiminta sujuu itsestään, kunhan muistaa luottaa, kiittää ja tukee henkilön omia tavoitteita ja osaamisen kehittymistä. Johtajan tehtävä on luoda puitteet ja tukea onnistumista. Luottaa ja arvostaa. Olla taustalla ja saavutettavissa ei parrasvaloissa.

Miksi olet johtaja?

Johtajien - ja yhtä hyvin muissakin rooleissa toimivien - on hyvä ymmärtää omat sisäiset motivaattorinsa.

  • Millä on sinulle merkitystä?
  • Antaako työ, jota teet sinulle tyydytystä?
  • Onko työ vain keino ansaita leipäsi ja onko intohimosi jossakin muussa?
  • Mikä on merkityksellistä sinulle?
  • Johtajana voit mennä itseesi ja pohtia miksi haluat johtaa?
  • Miksi onnistut tai miksi epäonnistut?
  • Oletko riittävän rohkea?

Mottoni on vuosia ollut: ”If there is a will, there is a way.” Olen miettinyt tuota omaa mottoani ja vuosien varrella sen merkitys on muuttunut.Aiemmin se tarkoitti minulle, että kaikki on mahdollista kunhan vaan minä haluan. Eli keinot löytyy, jos vaan minä tahdon ja suoritan riittävästi. Tuolloin tärkeää oli onnistuminen eli asetettujen tavoitteiden ylittäminen.

Nyt se merkitsee enemmänkin asennetta pyrkiä vaikuttamaan ja auttamaan muita onnistumaan. Olen vuosien aikana oppinut, että ratkaisevampaa on muiden tekeminen ja onnistuminen, kuin oma onnistumiseni. Lisäksi maaliin pääsee monella tyylillä.

On pitänyt oppia hyväksymään erilaisia tapoja ja olla hiljaa vaikka kuinka tekisi mieli sanoa, että ei tuosta mitään tule. Minä olen vaan taustalla ja luon mahdollisuuksia, tuen ja sparraan. Kuuntelen ja kyselemällä pyrin avaamaan uutta ajattelua.

Paras palkinto minulle on nähdä yksittäisten henkilöiden oivaltavan, onnistuvan ja kehittyvän omassa tekemisessään. Suorittajasta olen kehittänyt itseäni läsnä olevaksi johtajaksi ja valmentajaksi. Matka on pitkä – enkä ole koskaan valmis. Suorittaja pulpahtaa toisinaan pintaan. Onneksi nykyinen työni valmentajana ja johdon konsulttina – käsiparina johtajille - vaatii toisenlaista otetta asioihin.

Miksi sinä olet johtaja ja miksi haluat olla johtaja?