Käsipari johtajaksi

Käsipari johtajaksi -palvelu tarkoittaa ulkopuolisen johtajan palkkaamista toimeksiantona. Saat minusta itsellesi ammattilaisen johtamaan sovittua kokonaisuutta, tekemaan tulosta ja toimimaan osana johtoryhmääsi.

Lisäkäsiparin, (jota usein kutsutaan vuokrajohtajaksi) palkkaus mahdollistaa rakenteiden korjaamisen, muutoksen läpiviemisen ja muuttuneen toimintatavan vakiinnuttamisen. Tarvittaessa samalla voidaan panostaa vakituisen johtajan rekrytointiin. Lisäkäsipari voi olla myös tarpeellinen tilapäisratkaisu oman johtajan ollessa poissa tehtävästään määräajan.

Tullessani yritykseesi ulkopuoliseksi johtajaksi, otan vastuun sovitusta kokonaisuudesta. Saat itsellesi minusta kumppanin, joka ottaa täyden vastuun sovitusta kokonaisuudesta – yksiköstä, tavoitteista sekä toimii osana organisaatiosi johtoryhmää. En siis tule yritykseesi konsulttina tai valmentajana vaan vastuunottajana.

Olen johtamisen ammattilainen ja toteutan asioita tavoitteiden mukaan sekä tuon mukanani uutta osaamista, näkemystä ja innostusta. Lisäksi ulkopuolisena voin tarvittaessa kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapojanne. Minä voin auttaa, kun

  • avainjohtaja on äkillisesti poistunut organisaatiosta tai hän on tilapäisesti poissa ”linjasta” esimerkiksi sairastunut, opiskelemassa tai kiinni pidemmässä asiakasprojektissa
  • yrityksellä ei ole vielä varaa palkata täysipäiväistä ammattijohtajaa, mutta sitä valmistellaan
  • iso muutoshanke vaatii ulkopuolisen viemään muutosta läpi yhdessä olemassa olevan johdon kanssa  – esimerkiksi uuden liiketoiminnan käynnistäminen, yritysosto tai järjestelmän käyttöönotto

Tarvittaessa saat aikaa, ulkopuolista näkemystä ja näkökulmia uuden johtajan rekrytointiprosessiin.

Työskennellessani kanssasi olen aktiivinen toimija ja vastuunkantaja. Olen myös ulkopuolisenen keskustelun herättäjä asioista, joiden kehittäminen selkeästi parantaa yrityksesi tuloksentekoa ja kasvua. En  ole neuvova konsultti vaan aktiivinen päätöksentekijä. Lyhyesti varmistan asioiden etenemisen sovittujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaan. Olen oman tiimini esimies sekä osallistun johtoryhmätyöskentelyyn.

Lupaa, että

  • saat minusta vastuullisen ja kokeneen käsiparin johtamaan sovittua kokonaisuutta (myynti, asiakaspalvelu tai liiketoiminta)
  • vien halutun muutoksen läpi sovitttujen tavoitteiden ja aikataulun mukaan
  • saavutan sovitut tulokset kustannustehokkaasti
  • innostan ja johdan esimerkillä
  • saat aikaa, tietoa ja näkemystä mahdollisen avainrekrytoinnin läpivientiin
Tiina Häikiö 7