Tiina Häikiö

Olen myynnin ja johtamisen sekatyöläinen sekä kahden aikuisen tyttären äiti ja insinöörin vaimo.  Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja ollut monessa muutoksessa mukana. Vapaa-aikanani luen paljon sekä johtamiseen liittyvää kirjallisuutta mutta myös hömppää ja dekkareita.

Mottonani on ollut jo vuosia: ”If there is a will there is a way” – eli vapaasti suomennettuna ”jos on tahtoa, niin löytyy keinot”.

Olen ollut työelämässä vuodesta 1985 ja vuodesta 1989 asiakasrajapinnassa erilaisissa rooleissa. Johtajana olen toiminut vuodesta1997. Työtehtävissäni olen oppinut paljon ja saanut kokemusta sekä kansainvälisistä, että suomalaisista yhtiöistä.

Myynti, asiakaspalvelu ja johtaminen ovat ydinosaamistani. Työ vei minut mennessään, koska olen helposti innostuvaa sorttia. Olen onnistuneesti vienyt läpi erilaisia muutoshankkeita sekä johtanut huippu tiimejä mm. SAP:llä, Oraclella, HP:llä, Itellassa ja Finlandia-talossa.

Muutos ja haasteet ajavat minua eteenpäin. Olen tehnyt paljon töitä ja juossut oravanpyörässä 24×7. Erilaisissa tehtävissäni olen rakentanut uusia toimintamalleja, siivonnut ja vienyt muutosta arkeen. Olen rakentanut tyhjästä uusia ja toimivia tiimejä. Tiimini ovat menestyneet ja tehneet tulosta hyvällä fiiliksellä. Liikevaihtotavoitteet on ylitetty, asiakastyytyväisyys on parantunut ja halutut muutokset on viety läpi.

Kaikessa tärkeintä on ollut näyttää selkeä suunta, innostaa ja sitouttaa porukat mukaan. Oman esimerkin voimaa ja palautteen sekä kiitoksen merkitystä menestyksessä ei voi aliarvioida. Muuttamalla omaa toimintaani olen havainnut, että tulokset ovat usein kiinni pienistä arjen oivalluksista, jotka saavat ihmiset onnistumaan. Onnistumiset innostavat ja ilmassa on tekemisen meininkiä, joka tuo iloa organisaatioon.

Olen itse johtajana kokenut huonoa omaatuntoa siitä, kun en ole ehtinyt olla läsnä ja kannustanut porukkaani. Usein oveni takana oli jono, ja tuntui, että en ollut johtajana oikeasti läsnä – en töissä mutta en myöskään kotona.  Jossain vaiheessa kuitenkin havahduin ja aloin kysellä: miksi ja kenelle?  Tartuin kiinni mahdollisuuteen jäädä sapatille. Ja se on ollut yksi elämäni parhaita päätöksiä. Tuon ajan käytin opiskeluun ja sekä nautin täysin siemauksin vapaasta ja mahdollisuudesta ajatella. Lukea ja pohtia sitä, mikä on se mitä haluan elämässäni tehdä.

Olen päässyt eroon liiallisesta työn tekemisestä ja huomisesta murehtimisesta – ainakin osittain. Elämä kantaa, kun uskoo itseensä, omiin taitoihinsa ja kokemukseensa. Asioihin tarttuminen, positiivinen ajattelu ja uteliaisuus ovat aina olleet voimavarojani. Nykyään osaan hyödyntää niitä enemmän ja paremmin.

Ja vielä tärkeämpää on ollut ymmärtää, kuinka tärkeitä ovat ympärilläni olevat ihmiset, heidän osaamisensa ja erilaisuutensa. Yksin ei pärjää – eikä minun tapani ole ainoa oikea. Kun avasin silmäni ja aloin tarkkailla ympärilläni olevaa, huomasin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Sekä uusia tapoja toimia, ihmisiä ja ajatuksia, joita en ollut aiemmin nähnyt.

Matkalla opin, että mikään johtajatitteli tai iso palkka ei korvaa sitä, että saa tehdä asioita, joita rakastaa yhdessä mahtavien ihmisten kanssa.

Nyt teen työtä, joka pohjautuu kokemukseeni ja joka palkitsee joka päivä. Tapaan paljon ihmisiä ja voin auttaa heitä pienillä asioilla. Esimerkiksi kysymällä hyviä kysymyksiä, kertomalla esimerkkejä ja rohkaisemalla muuttumaan ja rakentamaan uusia toimintatapoja.

Tiina-Häikiö

Sähköposti: tiina.haikio@leadway.fi

Puhelin: 0400 701 017

Katso miten voit työskennellä Tiinan kanssa

Tiina valmentajana

Erilaiset asiakastoimeksiannot konsulttina, valmentajana, vuokrajohtajana ja sparrarina ovat lisänneet näkemystäni johtamisesta. Sekä tuoneet uutta kokemusta muutoksen johtamisesta eri toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä.

Konsulttina ja valmentajana olen innostanut asiakkaitteni tiimejä, työskennellyt johtajien käsiparina ja sparrannut heitä. Yhdessä olemme onnistuneet viemään haluttua muutosta läpi ja saavuttaneet asetettuja tavoitteita. Usein tekemisen keskiössä on ihmisten johtamisen lisäksi ollut toimintamallien ja rakenteiden hienosäätö tai uudistaminen tukemaan arjen toimintaa.

Tehtäväni on auttaa yksilöitä oivaltamaan ja muuttamaan omaa tekemistään arjessa. Ja toimimaan niin, että tulosta syntyy, oli mittarina liikevaihto, kannattavuus, asiakastyytyväisyys tai vaikkapa markkinaosuus. Samalla rakennamme systeemin eli rakenteen, joka luo pelisäännöt ja pohjan yhteiselle toimintatavalle. Tekemistä seurataan, onnistumisia juhlitaan ja poikkeamiin puututaan. Lähtökohtaisesti toimitaan, kuten on sovittu.

Minun ei tarvitse enää tietää kaikkea eikä minulla tarvitse olla kaikkia vastauksia. Kerron tarinoita, joiden kautta annan vaihtoehtoisia ajattelumalleja ja luon uskoa erilaiseen tekemiseen. Kuuntelen ja kysymällä autan oivaltamaan muutoksen mahdollisuuksia ja menestymään. Tärkeää on ymmärtää, että perus tekeminen on usein ratkaisevaa. Keskitytään yksinkertaisiin asioihin – esimerkiksi myynnissä kontaktoidaan riittävästi asiakkaita – sekä henkilökohtaisesti, että virtuaalisesti. Tunnetaan asiakas, rakennetaan luottamusta ja palvellaan.

Haluan auttaa asiakkaitani uskomaan ihmisiin – tukemaan ja kehittämään heistä tuloksentekijöitä. Ensin tulevat ihmiset, sitten vasta tekeminen. Valmennan asiakastani kyseenalaistamaan positiivisella tavalla ja keskittymään johtamisessa oleelliseen. Sparraan asiakastani oivaltamaan, ajattelemaan ja toimimaan esimerkkinä tiimilleen.

Johtajana läsnäolon, läpinäkyvyyden ja yhdessä tekemisen voima on valtava. Erityisesti, kun halutaan saada muutosta aikaan. Selkeä toimintamalli ja arjen tekemisen läpinäkyvyys lisää luottamusta. Kun asioista aidosti puhutaan niiden oikeilla nimillä, eikä yritetä peitellä mitään tai jättää kertomatta. Avoimuus lisää sitoutumista ja halua onnistua yksilötasolla.

Kyse on usein myös siitä, että johtaja ei yritä itse tehdä kaikkea vaan antaa tilaa muille ja arvostaa ihmisten erilaisuutta. Tuen johtajia ymmärtämään, että yksin ei pärjää. On hyvä hakea ympärilleen ihmisiä, joilla on erilainen profiili, luottaa ja antaa vastuuta. Maaliin pääsee monella tyylillä. Antamalla valtaa ja vastuuta, ihmiset haluavat onnistua ja saavuttavat yhdessä sovitut tavoitteet.

Tiina-Häikiö2

Sähköposti: tiina.haikio@leadway.fi

Puhelin: 0400 701 017