Viewing posts from: April 2015

3 asiaa, joita hyvä johtaminen vaatii?

by Tiina Häikiö

04 30, 2015 | Posted in Yleinen | 0 comments

Sovin hyvin tuohon ympäristöön, sillä olen tavoitteellinen, muutosorientoitunut ja kunnianhimoinen. Näiden yritysten kulttuurissa oli tekemisen meininki ja muutos oli jatkuva olotila. Olin maineeltani henkilö, joka menee ”läpi vaikka harmaan kiven” ja tulosta syntyy. Näissä organisaatioissa tavoite oli keskiössä. Ja päätöksiä tehtiin. Johtaminen oli operatiivista asioiden ja prosessien johtamista. Näin jälkikäteen ajateltuna ihmisten johtamista oli vähemmän. Pärjätäkseen oli saavutettava asetetut tavoitteet ja oltava tosi itsenäinen suorittaja. Lämmöllä muistan kuitenkin erästä johtajaa. jonka kanssa sain työskennellä. Hänessä oli todellista johtajuutta – ainakin minä koin sen niin. Hän luotti, antoi tilaa, tuki ja sparrasi. Antoi palautetta ja rakentavaa kritiikkiä. Toimimme yhdessä asiakasrajapinnassa, eikä hän koskaan vetänyt mattoa altani tai yrittänyt viedä kunniaa, niiltä joille se kuului. Ei tainnut turhaan olla erään organisaation Euroopan pääjohtaja.

Mitä on hyvä johtaminen?

Minulle hyvä johtaminen kiteytyy kolmeen asiaan:
 1. Kykyä näyttää ja luoda selkeä suunta – sitä voi kutsua visioksi, päämääräksi tai vaikka tavoitteeksi, joka on yhteinen koko tiimille
 2. Kykyä sitouttaa ja innostaa tiimi työskentelemään visiota kohti
 3. Kykyä toimeenpanna – eli mahdollistaa, tukea ja sparrata ja antaa palautetta.
Noihin kolmeen kokonaisuuteen sisältyy valtavasti asioita, jotka näkyvät hyvänä johtamisena. Johtamisella tarkoitan toimintaa, joka näkyy innostamisena, tukena, arvostuksena, luottamuksena, palautteena, läsnäolona ja jatkuvana kommunikointina. Hyvässä johtamisessa on ennen kaikkea kyse siitä, niin paljon puhutusta ihmisten johtamisesta. Ja sen varmistamisesta, että ihmiset kehittyvät ja tekevät asioita, jotka heitä motivoivat. Toki johtamisjärjestelmien, arjentavoitteiden, budjettien, roolien ja vastuiden, prosessien, projektien ja muiden vastaavien asiakokonaisuuksien on oltava kunnossa ja taustalla.

Mitä on johtajan työ?

Viime keväänä käsiini osui kirja nimeltä ” The Work of Leaders”. Kirja on syntynyt usean vuoden tutkimustyön tuloksena, jossa käytiin läpi viimeisten vuosikymmenten merkittävimmät johtajuustutkimukset ja niiden pohjalta kiteytettiin hyvän johtamisen parhaat käytännöt. Suosittelen lukemaan, sillä sen avulla voi miettiä omaa tekemistään ja tapaansa käyttäytyä ja kommunikoida erilaisissa tilanteissa toimiessaan johtajana. Uskon vahvasti siihen, että läsnä oleva johtaja on samalla sekä kuunteleva, kannustava, että tiukka. Johtaja antaa selkeät tavoitteet sekä tukee niiden saavuttamista. Mutta myös puuttuu, jos asiat eivät kulje sovittujen pelisääntöjen mukaan. Se vaatii rohkeutta. Usein arjen toiminta sujuu itsestään, kunhan muistaa luottaa, kiittää ja tukee henkilön omia tavoitteita ja osaamisen kehittymistä. Johtajan tehtävä on luoda puitteet ja tukea onnistumista. Luottaa ja arvostaa. Olla taustalla ja saavutettavissa ei parrasvaloissa.  

Miksi olet johtaja?

Johtajien - ja yhtä hyvin muissakin rooleissa toimivien - on hyvä ymmärtää omat sisäiset motivaattorinsa.
 • Millä on sinulle merkitystä?
 • Antaako työ, jota teet sinulle tyydytystä?
 • Onko työ vain keino ansaita leipäsi ja onko intohimosi jossakin muussa?
 • Mikä on merkityksellistä sinulle?
 • Johtajana voit mennä itseesi ja pohtia miksi haluat johtaa?
 • Miksi onnistut tai miksi epäonnistut?
 • Oletko riittävän rohkea?
Mottoni on vuosia ollut: ”If there is a will, there is a way.” Olen miettinyt tuota omaa mottoani ja vuosien varrella sen merkitys on muuttunut.Aiemmin se tarkoitti minulle, että kaikki on mahdollista kunhan vaan minä haluan. Eli keinot löytyy, jos vaan minä tahdon ja suoritan riittävästi. Tuolloin tärkeää oli onnistuminen eli asetettujen tavoitteiden ylittäminen. Nyt se merkitsee enemmänkin asennetta pyrkiä vaikuttamaan ja auttamaan muita onnistumaan. Olen vuosien aikana oppinut, että ratkaisevampaa on muiden tekeminen ja onnistuminen, kuin oma onnistumiseni. Lisäksi maaliin pääsee monella tyylillä. On pitänyt oppia hyväksymään erilaisia tapoja ja olla hiljaa vaikka kuinka tekisi mieli sanoa, että ei tuosta mitään tule. Minä olen vaan taustalla ja luon mahdollisuuksia, tuen ja sparraan. Kuuntelen ja kyselemällä pyrin avaamaan uutta ajattelua. Paras palkinto minulle on nähdä yksittäisten henkilöiden oivaltavan, onnistuvan ja kehittyvän omassa tekemisessään. Suorittajasta olen kehittänyt itseäni läsnä olevaksi johtajaksi ja valmentajaksi. Matka on pitkä – enkä ole koskaan valmis. Suorittaja pulpahtaa toisinaan pintaan. Onneksi nykyinen työni valmentajana ja johdon konsulttina – käsiparina johtajille - vaatii toisenlaista otetta asioihin. Miksi sinä olet johtaja ja miksi haluat olla johtaja?

See more

Älä tuhoa hyvää rekrytointia huonolla perehdytyksellä

by Tiina Häikiö

04 15, 2015 | Posted in Yleinen | 0 comments

Harmillisen usein hyvä rekrytointi mokataan huonolla perehdytyksellä! Ensin hiellä ja vaivalla palkataan uusi henkilö, jolla on odotukset korkealla ja into päällä. Mutta työsuhteen alkaessa, henkilö jätetään yksin selviytymään. Olen usein törmännyt menetelmään, jossa uusi henkilö heitetään kylmään veteen ja katsotaan osaako uida vai uppoaako. Selitys on: ”Hyvä tyyppi osaa uida ja sellaisia meille vaan palkataan!” Minulla on tästä myös omakohtaista kokemusta – osasin uida ja pärjäsin. Mutta siitä, oliko se hyvä menetelmä, voi olla montaa mieltä. Minusta siinä ei ole järjen häivää! Loppuunviety rekrytointiprosessi ja allekirjoitettu työsopimus ovat vasta alkusoittoa. Tarvitaan hyvä perehdytysprosessi, jolla varmistetaan, että uusi henkilö on mahdollisimman pian oikeasti töissä.

Hyvä tapa perehdyttää

  Uuden henkilön saapuessa huolehdi siitä, että paikka ja työvälineet ovat valmiina. Kuulin juuri palautetta eräältä entiseltä kollegalta siitä, kuinka hänellä oli lähtemättömästi jäänyt mieleen tulo uuteen organisaatioon. Ala-aulassa hänet oli otettu vastaan iloisella tervehdyksellä ja kommentilla: ”Olemmekin sinua jo odottaneet. Esimiehesi on johtoryhmäpalaverissa, mutta soitan hänelle. Hän tulee hakemaan sinut ja auttaa alkuun.” Minulla on monta hyvää muistoa uutena työntekijänä. Joukkoon mahtuu myös yksi hieman erilainen. Minulle näytettiin huone ja pöytä, mutta ei tuolia! Ensimmäisenä päivänä hieman ihmettelin – seuraavana kävin ”pöllimässä” jostakin huoneesta tuolin, koska pyynnöistäni huolimatta, en sitä mistään muualta saanut J. Ei tuntunut kivalta. Jälkeenpäin ajateltuna pikku juttu, mutta silti kokemus on jäänyt lähtemättömästi mieleeni.

Perehdytyssuunnitelma – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

  Perehdytyssuunnitelma on tärkeä työkalu uuden henkilön sisäänajossa. Luo alustava perehdytyssuunnitelma niin annat uudelle tulokkaalle tunteen siitä, että hänestä välitetään ja että hän on ollut aidosti odotettu. Käy läpi perehdytettävän ajatukset ja odotukset perehdytykselle. Vasta koulusta ensimmäiseen työpaikkaan tulevalla on varmasti erilaiset tarpeet kuin konkarilla, jolla on vuosien työkokemus. Sovi tavoite perehdytykselle sekä aikataulu läpiviennille. Kannusta uutta työntekijää olemaan aktiivinen ja kyselemään. Uudet tuoreet silmät ja ajatukset herättelevät olemassa olevaa porukkaa näkemään asioita uudessa valossa. Suunnitelmassa on usein huomioitu asioita lähtien toimitusjohtajan tapaamisesta, yritysesittelyistä, aina henkilöstöprosesseihin ja matkalaskupohjiin. Varsinainen työhön perehdytys on kuitenkin avainasia. Siihen suosittelen, että nimeät jokaiselle uudelle tulokkaalle kummin – kokeneen kollegan, jonka kanssa arjen työhön tutustutaan. He käyvät yhdessä asiakaskäynneille, miettivät asiakkaan tarvetta ja ratkaisua, tekevät yhdessä tarjouksia ja sopimuksia jne. Minulla on itselläni ollut monta hyvää kummia, joita muistelen lämmöllä. Perehdytyssuunnitelman sisältö on sinun hyvä räätälöidä oman yrityksesi näköiseksi. Esim. työturvallisuuskysymykset voivat olla erittäin merkittäviä teollisuusympäristössä, kun taas normaalissa toimistotyössä vähäisempiä. Työhön perehdytyksellä voit vahvistaa uuden henkilön näkemystä uudesta työnantajasta sekä sinusta esimiehenä. Huonosti hoidettu perehdytys romahduttaa rekrytointiprosessin aikana syntyneen innon ja motivaation. Uudelle työntekijälle voi tästä tulla mieleen kysymys: ”Teinkö virheen ottaessani tämän paikan vastaan?” Työpaikan vaihto on jokaiselle iso juttu – hyppy tuntemattomaan - jota on usein mietitty pitkään. Perehdytyssuunnitelma on aktiivinen dokumentti. Se elää koko perehdytysprosessin ajan. Perehdytyksen päätyttyä muista pyytää palautetta prosessin läpiviennistä. Niin pääset kehittämään prosessia.

Muistilista perehdytykseen

  Alla hieman muistilistaa myyjän / asiakaspalvelutehtävissä olevan henkilön perehdyttämiseksi. Nimeä jokaiselle alueelle vastuuhenkilö (itsesi esimiehenä tai kummi).  Te vastaatte osion läpiviennistä sekä aikataulusta.

1.    Yrityksen toiminta ja tavoitteet

 • Yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia ja tavoitteet
 • Yrityksen arvot ja toimintatavat
 • Liiketoimintalogiikka, myynti ja markkinointi, tuotteet ja palvelut
 • Asiakkaat, asiakastyytyväisyystutkimukset ja niiden hyödyntäminen
 • Yhteistyökumppanit ja tärkeät sidosryhmät
 • Kilpailutilanne
 • Henkilöstöstrategia tai -politiikka
 • Organisaatio ja henkilöstö, vastuuhenkilöt, yhteistoiminta ja luottamushenkilöt
 • Esimiestyö ja sen pelisäännöt
 • Keskeiset toimintaprosessit
 • Tietojärjestelmät (yleisellä tasolla)
 • Yrityksen toimitiloihin tutustuminen
 • Palaverit yrityksen avainhenkilöiden kanssa

2.    Työsuhteeseen liittyvät asiat

 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työpaikan pelisäännöt
 • Työaika, sairauspoissaolot, vuosilomien kertyminen ja pitäminen, muut vapaat
 • Etätyö ja sen pelisäännöt
 • Palkkaus, tulospalkkaus ja kokonaispalkitseminen, palkkausjärjestelmät, palkkapolitiikka
 • Matkustussäännöt ja matkalaskut
 • Työntekijät ja sosiaalinen media
 • Henkilöstöedut
 • Kehityskeskustelukäytännöt
 • Koulutus ja kehittyminen
 • Työpaikan tarjoamat urapolut ja / tai kansainväliset tehtävät
 • Työtyytyväisyystutkimukset ja niiden tulosten hyödyntäminen

3.    Myynti- ja asiakaspalvelutyö ja siihen liittyvät asiat

 • Työtehtävä ja vastuualue
 • Omaan työhön liittyvät tavoitteet
 • Seurantapalaverit esimiehen kanssa
 • Lähin työtiimi ja sen jäsenet vastuualueineen
 • Kalenterit ja myyntikokouskäytännöt
 • Markkinointi
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Yhteistyökumppanit ja toimittajat
 • Myyntiprosessi ja myyntimenetelmät
 • Asiakkuuden hoitomalli
 • Tarjouspohjat ja sopimukset
 • Asiakaslaskutus
 • Asiakkaisiin ja hankkeisiin liittyvät ohjausryhmät, roolit ja vastuut
 • Käytettävät IT-järjestelmät ja –tuki, puhelinasiat
    Onnea perehdytysprosessiin.

See more